เกี่ยวกับเรา

สำหรับโครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทยนี้ เราจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

  • พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

  • ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

  • ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

  • พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

ทำไมต้องมีการรณรงค์เรื่อง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ?

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่พบบ่อยในประชากรทั่วโลกและเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก (พ.ศ. 2558) และอันดับ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2558) ซึ่งโรคหัวใจในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานโดยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมักมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย(1)

ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน สามารถเป็นโรคหัวใจได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลกลูโคสมากเกินไปในกระแสเลือด ซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือด และเส้นประสาทเสื่อมลง

จากสถานการณ์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขพบว่า “เด็ก และวัยรุ่นมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน”

เรารู้ดีว่าการรับมือกับโรคเบาหวาน และโรคหัวใจเป็นเรื่องท้าทาย โปรดจำไว้เสมอว่าคุณและครอบครัวไม่ได้กำลังต่อสู้กับโรคนี้เพียงลำพัง

(1) สถิติโรคเรื้อรัง NCD เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืดจากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony)

ระหว่างสมาคมโรคเบาหวาน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สำหรับโครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางการดูแล และป้องกันตนเองให้กับประชาชน ทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

For Your Sweetheart Project #เบาหวานไม่เบาใจ

ผู้สนับสนุนโครงการ