สาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เกิดจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด

#เบาหวานไม่เบาใจ

เช็คให้ชัวร์ "หัวใจเต้นผิดจังหวะ" หรือ "ตื่นเต้น" ในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานและอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ สองปัญหาที่ดูไม่เกี่ยวข้องกัน แต่รู้กันหรือไม่ครับว่า "ถ้าสองปัญหานี้อยู่รวมตัวในคนเดียวกัน จัดได้ว่าชีวิตเข้าขั้นมหันตภัยเลยหล่ะ" เพราะ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

อ่านต่อ

เช็คกันหน่อย

เราเจ๋งแค่ไหนกับความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวาน รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด

คำถามที่ จาก 5

โรคเบาหวาน

สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ

  • พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

  • ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

  • ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

  • พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

ผู้สนับสนุนโครงการ