สาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เกิดจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด

#เบาหวานไม่เบาใจ

ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564

ภายใต้ คำขวัญ “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด Facebook live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (Link: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Society of Thailand | Facebook) ในวันพฤหัสบดี ที่  11  มีนาคม 2564

อ่านต่อ

เช็คกันหน่อย

เช็คกันหน่อย คุณรู้จักโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมาก-น้อยแค่ไหน ?

คำถามที่ จาก 5

โรคเบาหวาน

สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ

  • พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

  • ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

  • ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

  • พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน 422 ล้านคนจากทั่วโลก นับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย ในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยง ที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 4 เท่า

พ.ศ. 2555-2558 คนไทย เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน

ผู้สนับสนุนโครงการ